Chính Sách Bảo Mật

Tại Công ty Achiva, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của khách hàng, nhân viên và dữ liệu nội bộ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này được thiết lập để đảm bảo rằng mọi thông tin được quản lý, lưu trữ và xử lý một cách an toàn và đáng tin cậy. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản của chính sách bảo mật của chúng tôi:

1. Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác.
Mọi thông tin cá nhân sẽ được thu thập, lưu trữ và xử lý theo các quy định và tiêu chuẩn bảo mật.

2. Quản Lý Dữ Liệu:

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi dữ liệu nội bộ và thông tin khách hàng được quản lý một cách an toàn và bảo mật.
Mọi dữ liệu đều được mã hóa và truy cập chỉ được phép đối với những người có quyền truy cập.

3. Bảo Mật Mạng và Hệ Thống:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật mạng và hệ thống mạnh mẽ để đảm bảo rằng thông tin không bị xâm nhập hoặc lợi dụng.
Hệ thống và dịch vụ của chúng tôi được kiểm tra định kỳ để phát hiện và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào.

4. Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật:

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp về bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu.

5. Đào Tạo và Nhận Thức:

Mọi nhân viên đều được đào tạo về chính sách bảo mật và các biện pháp bảo vệ thông tin.
Chúng tôi tăng cường nhận thức về bảo mật thông tin và khuyến khích sự chia sẻ trách nhiệm trong toàn bộ tổ chức.

6. Phản Hồi và Cải Thiện:

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng và nhân viên để liên tục cải thiện các biện pháp bảo mật của mình.
Mọi sự cố hoặc vi phạm về bảo mật sẽ được điều tra và xử lý một cách nghiêm túc.

Chính sách bảo mật của chúng tôi là sự cam kết của chúng tôi đối với sự bảo vệ và tin cậy của thông tin. Chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng mọi hoạt động của chúng tôi đều tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn bảo mật cao nhất.