Văn hóa công ty

Tại Công ty Achiva, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mà còn đặt nền tảng vào việc xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực, sáng tạo và có trách nhiệm. Dưới đây là các nguyên tắc và giá trị mà chúng tôi đề xuất trong chính sách văn hóa của mình:

1. Cam kết về Chất Lượng và Hiệu Suất:

Chúng tôi cam kết đem đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất, đồng thời không ngừng nâng cao hiệu suất và hiệu quả của chúng.

2. Sáng Tạo và Đổi Mới:

Chúng tôi khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong mọi khía cạnh của công việc, từ sản phẩm đến quy trình làm việc.

3. Tôn Trọng và Tạo Điều Kiện Cho Sự Phát Triển Cá Nhân:

Chúng tôi tôn trọng sự đa dạng và khuyến khích sự phát triển cá nhân của mỗi cá nhân trong tổ chức.
Chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp để mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.

4. Tinh Thần Đồng Đội và Hỗ Trợ Lẫn Nhau:

Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc tích cực, nơi mọi người cùng hỗ trợ và động viên lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung.

5. Trách Nhiệm Xã Hội và Bảo Vệ Môi Trường:

Chúng tôi chú trọng đến trách nhiệm xã hội và luôn hướng tới việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có ích cho cộng đồng.
Chúng tôi cam kết bảo vệ môi trường và tối ưu hóa các quy trình sản xuất để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

6. Tôn Trọng và Tinh Thần Cống Hiến:

Chúng tôi tôn trọng sự đóng góp và tinh thần cống hiến của mỗi thành viên trong tổ chức và đánh giá cao sự đóng góp của họ.

7. Tinh Thần Kỷ luật và Trung Thực:

Chúng tôi đề cao tinh thần kỷ luật và trung thực trong mọi hoạt động công việc, từ quản lý đến sản xuất và bán hàng.

8. Luôn Học Hỏi và Tự Cải Tiến:

Chúng tôi khuyến khích mọi người luôn học hỏi và tự cải tiến để tiếp tục phát triển cá nhân và sự nghiệp.

Chính sách văn hóa của chúng tôi là sự cơ sở cho một môi trường làm việc tích cực và đội ngũ nhân viên đầy đủ năng lượng và sự cam kết. Chúng tôi tin rằng việc thúc đẩy những giá trị này sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu và tạo ra sự khác biệt tích cực trong ngành công nghiệp giải pháp đóng gói và bảo quản hàng hóa.